Academic Staff Retirees

Galip ÖZEN

Galip ÖZEN

After graduation from Galatasaray High School, he took the first in an exam organized by General Directorate of Mineral Research and Exploration and won scholarship of Bergakademie Freiberg in Germany. Then, between years of 1941 and 1952, he worked as an engineer in Etibank Zonguldak Ereğli Coal Mine and became manager of Etude Facility. Between 1952 and 1979, he worked in engineering, management and consultancy positions in private sector and his own companies. He joined founding team of Faculty of Mines of Istanbul Technical University in 1954. He worked as instructer untill 1974. 

 

Namık ESMER

Namık ESMER

He graduated from Freiberg Mining Academy in Germany. He carried out oil explorations between 1941 and 1945 for General Directorate of Mineral Research and Exploration. Then, he started to work in private sector and worked in companies that he founded and he was one of partners. He joined founding team of Faculty of Mines of Istanbul Technical University. He worked as instructer untill 1977. He worked as general secretary of Turkish Miners Association between 1972 and 1990. He was one of the founders of Turkish Mining Development Foundation. 

 

Asaf YENİSEY

Asaf YENİSEY

He was born in Istanbul in 1919. After graduation from Saint-Joseph, he started his mathematics education in France as one of the students that Atatürk sent abroad for education. In 1939, due to Second World War, he entered Mining Department in Columbia University. After completing his education for master degree, he returned Turkey. He started to work in Zonguldak Ereğli Coal Mine as Mining Engineer. He returned Istanbul in 1960 and he worked as instructer in ITU untill 1974.

 

Hüseyin KULAKSIZ

Hüseyin Kulaksız2

He was born in 1911 in Tirebolu. Due to his success in exam organized by General Directorate of Mineral Research and Exploration, he was sent to France. Due to Second World War, he sent to USA in 1939. He graduated from Columbia University in 1941 and he took master degree in 1942 in same school. Between years of 1942 and 1960, he worked in Ereğli Coal Mine, Kandilli and Ögelman Chrome Mining Company. He lectured underground mining and underground survey between 1963 and 1980. 

 

Halit Fethi ÇORLUHAN

Halit Fethi Çorluhan2
 

He was born in 1919 in Adana. He completed his undergraduate  and graduate education at Columbia University. He started to work in GLİ(Western Lignite Works) in 1943. He worked in Faculty of Mines of Istanbul Technical University between 1963 and 1982.  

 

Mehmet Yavuz FINDIKGİL

Mehmet Yavuz Fındıkgil2

He was born in 1917 in Istanbul. He completed his undergraduate education at Faculty of Law of  Istanbul University in 1938. After working in different cities in Turkey as prosecutor and judge, he started to work in Faculty of Mines in 1956. He had given lectures concerning mining law, oil law and business law for 45 years. In the same period, he worked as an advocate and consultant of law. He retired in 1980. 

 

Prof. Dr. Cemal BİRÖN

Prof. Dr. Cemal Birön

He was born in 1919 in Istanbul. Due to his success in exam organized by General Directorate of Mineral Research and Exploration, he was sent to France. Due to Second World War, he was sent to USA in 1939, Montana Mining Engineering School. He completed his graduate education at Utah University in 1944. After his return to Turkey in same year, he started to work in Ereğli Coal Mines. He gained doctoral degree from Durham University.  He became associate professor in 1962 and professor in 1971. He retired in 1986.

 

 

Prof. Dr. Senai SALTOĞLU

Prof. Dr. Senai Saltoğlu

Senai Saltoğlu was born in 1934. He graduated from ITU, Faculty of Mines in 1958. He gained title of "Doctor" at Institute of Bergbauforschung in 1965. He worked as an assistant at ITU, Department of Mining Engineering between 1959 and 1965. In the following years, he worked as assistant professor between 1965 and 1971, as associate professor between 1971 and 1977, then as professor between 1977 and 2001. During his work life, he participated in many scientific and industrial projects as well as in administrative positions.

 

Prof. Dr. Erdil AYVAZOĞLU

Prof. Dr. Erdil Ayvazoğlu

He was born in 1935. He graduated from Faculty of Mines at ITU in 1959. Then, he started to work as assistant with his Ph.D. studies in 1969 and he completed his education in 1973. After this period, he visited National Coal Board's laboratories and coal mines in England. He gained associate professor title in 1979 and professor title in 1989. He retired in 2002.

 

Prof. Dr. Şinasi ESKİKAYA

Prof. Dr. Şinasi Eskikaya

9 Mart 1935’de Tokat’ta doğdu. İlk ve ortaokulu Tokat’ta, liseyi ise Balıkesir’de bitirdi. 1961’de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nden Maden Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Bir yıl Devlet Su İşleri Kurumu’nda sondaj mühendisi olarak çalıştı. 1964’te İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, Maden İşletme ve makineları Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. İngiltere Newcastle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde 1966 yılında başladığı çalışmalarını tamamlayarak 1970 yılında doktor unvanını aldı. İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde 1976’da Doçent, 1980’de Profesör oldu. Bilimsel Çalışmaları arasında, TÜBİTAK tarafından desteklenen 2 adet, NATO tarafından desteklenen 1 adet bilimsel projede direktörlük yapmış olup, ayrıca, bölüm içinde yapılmış çok sayıda endüstri projelerinde görev almış bulunmaktadır. Yurt içinde ve dışında yayınlanmış çok sayıda makale ve bildirisi mevcuttur. Bunlara ilaveten, Almanca’dan tercüme edilmiş 2 çeviri kitabı ve editörlüğünü yaptığı 6 kitap vardır. 4 doktora öğrencisi ve 25 yüksek lisans öğrencisi ile, yüzlerce bitirme ödevi öğrencisine danışmanlık yapmıştır.

Maden Mekanizasyonu Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Başkan Yardımcılığı (1987-88) ve iki dönem (1991-94 ve 1994-97) Maden Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. İngilizce, Almanca ve orta derece Fransızca bilmekte olup, 2002 yılında emekli olmuştur.

 

Prof. Dr. Ergin ARIOĞLU

Prof. Dr. Ergin Arıoğlu

1947 doğumlu olan Arıoğlu 1969’da İTÜ Maden Fakültesi’nden Maden Yüksek Mühendisi, Newcastle Upon Tyne Üniversitesi’nin Maden Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Müh, İTÜ’de 1982’de doçent ve 1988’de profesör unvanlarını almıştır. Yayımlanmış 250’yi aşkın bilimsel teknik makale ve bildirisi vardır. Bunlardan 70’e yakını püskürtme beton kullanımı ve tasarımı, yüksek dayanımlı betonun mekanik büyüklükleri ve karışımının tasırımı, uçucu küllü beton kullanımı, beton nitelik denetimi, betonun yerinde dayanımı, çimento kireç stabilizasyonu ve deprem ile ilgilidir. 18 adet yayımlanmış telif kitabı olup, bunlardan üçü (Prof. Dr. Cemal Birön ile birlikte) İngilizce (Wiley, Newyork 1983), İspanyolca (Limasa , Mexico, 1987) ve Farsça dillerindedir. 1987 yılından beri International Bureau of Strata Mechanics, Katowice çağrılı üyesidir. Aynı kuruluşun 1995 yılında yayımladığı İngilizce Yeraltı Kömür Madenleri Geoteknik Destek Tasarımı el kitabının 8. Bölüm yazarıdır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiş, "Kalın Linyit Damarlarında Betonarme Suni Tavan Uygulaması (C. BİRÖN ile birlikte)" ve "Uludağ Volfram Madeninde Atık Malzemesinin Dolgu Olarak Kullanımı (1981)" konularındaki araştırma projelerini gerçekleştirmiştir. Ayrıca, çeşitli toplumsal konular üzerinde 80 civarında gazete makalesinin ve çalışma raporunun yazarıdır. Sırası ile 1994, 1996 ve 1999 yıllarında olmak üzere üç kez Türkiye Prefabrik Birliği’nin en iyi makale ödülü sahibidir. 2002 yılında TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yabancı dillerde (1983, 1987) yıllarında yaptığı kitap yayınlarından ötürü sektörde “ilkler” ödülüne layık görülmüştür. 1994-2000 döneminde TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesinin yönetim kurulu başkanlığını sürdürmüştür. Ülkemizin madencilik enerji ve Ar-Ge politikaları üzerinde çeşitli basın organlarında yayımlanmış 60’ı aşkın makalesi, söyleşi ve beyanatı vardır. Arıoğlu, Mart 2000 tarihinde İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nden emekli olmuştur. Akademik etkinliklerini halen Yapı Merkezi Holding Grubu Ar-Ge bölümünde sürdürmektedir.

 

Prof. Dr. Tayfun EVERGEN

Prof. Dr. Tayfun Evergen

1940 yılında İstanbul’da doğmuştur. Orta öğrenimini Saint Joeseph Fransız Erkek Lisesi’nde 1952 – 1960 yılları arasında yapmıştır. İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nde 1961 – 1966 yılları arasında eğitimini tamamlamıştır. Çalıştığı kurumlar sırayla 1966 – 1968 Etibank Şark Kromları İşletmesi (Alacakaya, ELAZIĞ) ve 1970 – 1972 Etibank Halıköy Civa İşletmesi (Ödemiş, İZMİR) olmuştur. 30.11.1972 tarihinde, İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nde asistan olarak göreve başlamıştır. "Etibank Seydişehir Mortaş Açık işletmesi Ateşleme Sisteminin Etüdü" konulu doktora çalışmasını 1978 yılında tamamlamıştır. 1982 yılında yardımcı doçent, 1992 yılında doçent ve 1996 yılında profesör unvanlarını almıştır. 1999 yılında emekli olmuştur. İyi derecede Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Nuh BİLGİN 
 nuh bilgin
 

Nuh Bilgin graduated from the Mining Engineering Department of Istanbul Technical University (ITU). Later he accomplished his PhD studies in the University of Newcastle Upon Tyne, UK in 1977 on “Mechanical Cutting Characteristics of Some Medium and High Strength Rocks.” He joined the Mining Engineering Department of ITU in 1978. He was appointed as a full time professor in 1989. He spent one year in the Colorado School of Mines, USA, and one year in Witwatersrand University, SA as a visiting professor. He has published more than a hundred papers on mechanized mining and tunneling technologies. He is currently retired and working as a private consultant on tunneling and mechanical excavation. He is also chairman of the Turkish Tunnelling Society.

http://akademi.itu.edu.tr/bilgin/

 

Prof. Dr. Orhan KURAL
orhankural vesikalık
Orhan Kural was born in İstanbul in 1950. He graduated from Mining Department at Istanbul Technical University in 1972. He received title of mining engineer msc in 1973 at New York Columbia University and he was appointed as research assistant to join ITU, Faculty of Engineering and Architecture, Mines and Mining Machinery Chair. In 1978, he received the title of doctor in the field of coal chemistry. In 1981, he earned DAAD scholarship and perform researches on coal briquetting in Aachen Technical University for fourteen months. He received titles of assocciate professor in 1983 and professor in 1989. He published approximately 50 articles in different languages concerning coal utilization and briquetting. He is editor of three books in matter of coal.
http://akademi.itu.edu.tr/kural/
http://www.orhankural.com/

 

Prof. Dr. Gündüz ÖKTEN
vv[1]
Gündüz Ökten, 1951 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Bölümü'nden mezun olmuştur. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde maden yüksek mühendisi unvanını almış ve 1983 yılında doktora çalışmasını tamamlamıştır. 1987 yılında yardımcı doçent, 1990 yılında doçent ve 1997 yılında profesör ünvanlarını almıştır. Madenlerde havalandırma, ocak yangınları, gaz ve toz patlamaları, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar yapmıştır. 2018 yılında emekli olmuştur.
http://akademi.itu.edu.tr/okten/

 

Prof. Dr. Sabri Erkin NASUF
erkin nasuf vesikalık

S. Erkin Nasuf was born on December, 7th 1951 in Eskisehir, Turkey. He was graduated from the Mining Enginering Department of ITU Engineering Faculty in 1972. After he graduated he went to University of Strathclyde University, Scotland from which he completed his PhD study in 1977.  He then came back and joined to ITU Mining Faculty in 1977.  He was given Asistant Associate Professor degree in 1982, Asssociate Professor  Degree in 1983 and  Professor  Degree in 1989 respectively. He went to University of Virginia Polytechnical Institute between 1984-1985 as a Visiting Research Professor in order to do some reserach on Computer Applications in Mining Industry. He was the Associate Dean of Mining Faculty between 1996-2000. He also attended as a Vice President of the Istanbul Tecnical University, responsible for the Student and International Affairs, between 2004 -2008. He again went to  University of  Missouri Science and Technology, USA Rolla MO between  2014-2015 as a Research Professor this time to do a research work on Mine Planning.
http://akademi1.itu.edu.tr/nasuf/

 

Dr. Mühendis Turgay DİNÇER

Dr. Mühendis Turgay Dinçer

Turgay DİNÇER, 1956 Bolu doğumlu olup, ilk ve orta okulu Çorlu’da, lise öğrenimini İstanbul Küçükçekmece’de tamamlamıştır. 1976 yılında girdiği İ.T.Ü. Maden Fakültesinden 1981 yılında mezun olmuştur. 1983 yılında, İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünde mühendis olarak çalışmaya başlamıştır. 1991 yılında Y.Müh. 1999 yılında Dr.Müh. unvanlarını almıştır. 2007 yılında emekli olmuştur.

 


Prof. Dr. Tayfun EVERGEN

Prof. Dr. Tayfun Evergen

1940 yılında İstanbul’da doğmuştur. Orta öğrenimini Saint Joeseph Fransız Erkek Lisesi’nde 1952 – 1960 yılları arasında yapmıştır. İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nde 1961 – 1966 yılları arasında eğitimini tamamlamıştır. Çalıştığı kurumlar sırayla 1966 – 1968 Etibank Şark Kromları İşletmesi (Alacakaya, ELAZIĞ) ve 1970 – 1972 Etibank Halıköy Civa İşletmesi (Ödemiş, İZMİR) olmuştur. 30.11.1972 tarihinde, İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nde asistan olarak göreve başlamıştır. "Etibank Seydişehir Mortaş Açık işletmesi Ateşleme Sisteminin Etüdü" konulu doktora çalışmasını 1978 yılında tamamlamıştır. 1982 yılında yardımcı doçent, 1992 yılında doçent ve 1996 yılında profesör unvanlarını almıştır. 1999 yılında emekli olmuştur. İyi derecede Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.